• پشتیبانی

  سطح تحصیلات:لیسانس
  رشته تحصیلی :کامپدوتر
  سن:20-35
  جنسیت:زن

 • کارمند فروش

  سطح تحصیلات:کارشناسی
  جنسیت:زن

گروه های شغلی

فروش

فروش و بازاریابی