• کارمند فروش

    سطح تحصیلات:کارشناسی
    جنسیت:زن

گروه های شغلی

فروش

فروش و بازاریابی